Polityka zwrotów

Towar kupiony poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (np. w sklepie internetowym), konsument ma  prawo do zwrotu czyli do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Kupujący dokonuje zwrotu na własny koszt. Wyjątek stanowi zakup na imprezach plenerowych tj. targi, kiermasze, jarmarki itp. Taki zakup traktowany jest jak zakup w sklepie stacjonarnym .